propagace zviditelnění

Marketingový výzkum, strategie propagace a prezentace firmy

Zviditelníme a odlišíme Vaši firmu či projekt pomocí originálního logotypu, smysluplných textů a funkční komunikace se zákazníky a partnery.

VOLEJTE +420 604 756 456
kampaň

Strategie propagace, marketingový výzkum

 • Vytvoříme pro Vás funkční kampaň zaměřenou na odlišení!
 • Posuneme Vaši webovou prezentaci na první pozice v GOOGLE!
 • Naučíme Vás komunikovat po internetu a řídit internetové kampaně!
 • Pomůžeme Vám v oblasti moderní reklamy a propagace!
 • Vybavíme Vás nástroji pro měření jednotlivých prvků kampaně!

Strategie propagace, marketingový výskum

Strategie propagace, reklamní kampaně, moderní způsoby propagace, trendy

Strategie propagace transformuje nadřazené strategické cíle do oblasti reklamy a komunikace. Strategii propagace a reklamní kampaně vždy navrhujeme v úzké spolupráci s vedením firmy, produktovými specialisty a obchodníky. Pouze Vy znáte perfektně svou firmu, svůj produkt či službu – silné a slabé stránky, historii a očekávaný budoucí rozvoj, vnímání produktu či značky zákazníky a veřejností, změny konkrétního trhu, ale také konkurenční produkty a způsoby jejich propagace.

V rámci strategie propagace využíváme jak starých osvědčených postupů, tak i moderní způsoby propagace a technologické trendy v oblasti reklamy. Maximálně využíváme možností propagace a komunikace po internetu.

Formulaci strategie propagace předchází analýza současného stavu, tedy způsobů komunikace a propagace firmy a jejích produktů a služeb, včetně analýzy účinnosti webu a webové komunikace. Trh se mění, potřeby zákazníků se mění, citlivost zákazníků na různé způsoby reklamního sdělení se mění. A přežijí pouze ti, kdo se změnám přizpůsobí!

Používané metody – formulace reklamní strategie

V návaznosti na analýzu Vaší současné propagační činnosti sestavíme základní cíle reklamní kampaně, navrhneme způsoby naplňování stanovených cílů a nástroje pro měření účinnosti jednotlivých kroků. Strategie je formulována kombinací následujících metod:

 • Úprava či oživení značky, re-branding
 • Návrh změn v oblasti firemních tiskovin
 • Úprava či tvorba propagačních textů
 • Kreativní a účinná PR kampaň
 • Vytvoření "GOOGLE FRIENDLY" webu
 • Zavedení webových analytických nástrojů
 • Moderní propagace a reklama na internetu
 • Internetová komunikace a vzdělávání
 • Guerilla & Buzz marketing
 • Využití veřejného prostoru
 • CRM & Direct marketing
 • Soutěže, interaktivní zábava
 • QR kód a přístupy na web z telefonů a tabletů
 • Reklamní předměty a firemní tiskoviny
Školení Qreklamka.cz