strategie komunikace

Marketingová strategie a komunikace se zákazníkem, PR strategie

Zviditelníme a odlišíme Vaši firmu či projekt pomocí originálního logotypu, smysluplných textů a funkční komunikace se zákazníky a partnery.

VOLEJTE +420 604 756 456
kampaně

PR - Vztahy malé a střední firmy s veřejností

Vztahy je třeba navazovat, budovat, dlouhodobě o ně pečovat a pravidelně oživovat!

Ať už působíte na B2B nebo B2C trhu, pro navázání vztahu je nezbytné zaujmout a získat důvěru! Pak můžete oboustranně komunikovat, poskytovat a získávat informace, zpětnou vazbu, měřit, ovlivňovat, manipulovat názory a vytvářet souhlas.

PR aktivity nejsou záležitostí pouze korporátních nadnárodních firem, lobistů a mainstream médií. Stále častěji se setkáváme s přáním majitelů malých a středních firem vtisknout firemní kulturu a kreativitu do situací, kdy dochází k jejich interakci s okolím a vytvářet nové příležitosti jak komunikovat s obecným a oborovým okolím firmy.Marketingová a PR strategie

Manuál PR strategie a komunikace bez velkých investic

Vytvoříme Vám PR manuál, vycházející z Vaší obchodní strategie a využívající současných možností firmy – tedy bez potřeby větších investic. Navrhneme změny, které nová PR politika vnese do Vaší současné marketingové a reklamní strategie. PR strategie malých a středních firem stavíme na maximálním využití levných a běžně dostupných formátů veřejné firemní komunikace:

  • Semináře a workshopy
  • Webináře a video-prezentace
  • Změna obchodní akvizice a jednání se zákazníky
  • Veletrhy a konference
  • Veřejný prostor a happening
  • Komunikace se samosprávou
  • Firemní tiskoviny a intranet
  • RSS kanály, newsletter, RSS
  • Anketní a letákové kampaně
Školení Qreklamka.cz