kreativita video

Guerilla, Buzz a virální marketing, firemní identita

Zviditelníme a odlišíme Vaši firmu či projekt pomocí originálního logotypu, smysluplných textů a funkční komunikace se zákazníky a partnery.

VOLEJTE +420 604 756 456
propagace

Guerilla, Vy a oni

Podpořte PR, akviziční a reklamní akce vlastní tváří, je to Vaše firma!

Nemusíte investovat moc času, natočte video-prezentaci!

Vlastnoruční podpis pod dokumentem je základ! P.S. dělá divy!

Guerilla, Buzz a virální marketing

Guerilla, guerilla marketing, guerilla mailing

Levná a efektivní reklama. Stačí si osvojit některé z účinných technik guerilla marketingu a provázat je s vlastními nápady, produkty a službami. Zásadními atributy guerilla kampaní jsou:

  • Nízké náklady na reklamní kampaně
  • Bavit, šokovat či zaujmout dobrým nápadem
  • Využít podpis, mluvený či psaný projev majitele firmy
  • Maximálně využít potenciál CRM databáze
  • Maximálně využít firemních tiskovin
  • Efektivně využít tvář, mluvený či psaný projev majitele firmy
  • Investovat čas, elán a kreativitu do přípravy a provedení kampaně
  • Dostat se "lidem do hlavy" hned napoprvé

Video, video-prezentace

Osobní video-prezentace je jednou z nejúčinnějších metod oslovení široké veřejnosti na internetu a získání jejich důvěry ještě před osobní schůzkou. K vytvoření takového videa potřebujete jen Vaši tvář a dobrý scénář. Vložte do videa Váš elán a zaujetí produktem či služby, názorně je předveďte, poukažte na reference, popište pocity, které nový zákazník vlastnictvím produktu získá. A nemusíte mluvit o produktu, pohovořte o své firmě, o svých vizích, firemní misi, o směřování vývoje, o seminářích a veletrzích, na kterých Vás zákazníci mohou potkat. Video prezentace může být umístěná na Vašem webu, nebo jí můžete používat při akvizičním mailingu. Můžete ho umístit i na CD vizitku či reklamní paměťovou kartu.

Pokuste se také vytvořit zábavné (šokující) video které Vaši přátele a kolegové nasdílí na sociálních sítích – zjistíte jak neuvěřitelně rychle se takové reklamní-video šíří a kolik nových zákazníků Vám přinese.

Marketing - Meet customer needs

Pomůžeme Vám efektivně se setkávat se zákazníky a i s potenciálními zákazníky. Pozorovat, měřit, analyzovat, poznávat a snažit se pochopit potřeby. Osobně! Pouze tak můžete efektivně reagovat na aktuální potřeby trhu a předpovídat jeho vývoj. Vaše osobní prezentace jakožto majitele firmy podporuje důvěru v to co Vaše firma nabízí. Pokud Vy osobně nastíníte potenciálním zákazníkům pocity, které jim vlastnictví Vaše produktu přinese, přesvědčíte je několikanásobně efektivněji než obchodní zástupce. Vy jim přeci pravidelně nasloucháte, Vy jste ten produkt přinesl protože víte co oni potřebují.

Školení Qreklamka.cz