rfid active-id active-id řešení rfid

Komunikace se zákazníky, CRM, Direct(přímý) marketing, segmentace trhu, emailing

Zviditelníme a odlišíme Vaši firmu či projekt pomocí originálního logotypu, smysluplných textů a funkční komunikace se zákazníky a partnery.

VOLEJTE +420 604 756 456
služby

Komunikace se zákazníky

I databáze vedená v excelu je velmi efektivní nástroj firemní komunikace a reklamy!

Databázi aktualizujte, třiďte a maximálně vytěžujte!

Zajímejte se i o další a efektivnější metody direct marketingu než je SPAM!

CRM, Direct(přímý) marketing, segmentace trhu.

CRM, segmentace trhu

CRM je nejúčinnější nástroj pro práci se zákazníky a příznivci Vaší firmy. Pravidelně aktualizovaná databáze obsahuje kromě kontaktních údajů i další důležité informace. Kdy, kdo, jak a s jakým efektem zákazníka v minulosti kontaktoval, do jakých plošných direct-marketingových aktivit byl kontakt zapojen, zájmy, koníčky, rodinný stav, obraty, oblíbené produkty či služby, technické či obchodní dotazy, reklamace atd. Čím více dat do CRM databáze vložíte, tím snazší a efektivnější je databázi třídit a využívat pro individuální i plošný kontakt s Vašimi zákazníky a příznivci. Nabídka CRM systémů je široká. Existují rozsáhlá sofistikovaná řešení, za jejichž využívání musíte platit, ale i open-source systémy, které nabízejí srovnatelné funkce s těmi placenými. Základní CRM databází je excelová tabulka! Začněte u ní pokud jste ještě nezačali.

Direct marketing, emailing

Direct marketing je často zanedbávaná metoda, chápaná často jako mailový "SPAM" nebo u většiny lidí tolik neoblíbené telefonické oslovování. Direct marketing těží zejména z kvalitiní databáze CRM, ale využít lze jakékoliv zdroje kontaktních informací, tedy např. Zlaté stránky, Internet, Seznamy vystavovatelů na veletrzích, atd. Základním prvkem práce s direct marketingem je CRM databáze, ale zejména její průběžná aktualizace, třídění a vytěžování. Zajímavým nástrojem direct marketingu je rozesílání korespondenčních lístků (adresát nemusí řešit zda ho otevřít či ne – je již otevřený). Korespondenční lístek je ideální pro umístění reklamy, na kterou máte celou jednu stranu. Co je ale na korespondenčních lístcích to nejúčinnější, psaná zpráva pro adresáta může být celá, nebo zčásti (P.S. + podpis) psána rukou – ideálně přímo majitele firmy. Dalším, chytrým, způsobem jak využít direct mailing je zasílání dopisů, vybavených předepsanou obálkou se zpáteční adresu, včetně známky. Takový dopis může kromě reklamního sdělení obsahovat i objednávkový formulář, anketní lístek, dárek, atd.

Dalšími účinnými formáty direct marketingu jsou i RSS kanály, newsletter či sessioning. Tyto metody nejsou až tak zaměřeny na oslovování nových zákazníků, jako spíše na udržení získaných příznivců. Práci s těmito metodami je ale náročná na pravidelnou aktualizaci, definování a dodržování správně nastavených pravidel jejich používání, jinak mohou napáchat více škody než užitku. Do této kategorie spadá reklamní email. Vaši příznivci dali souhlas se zasíláním mailu, ale stejně tak, jak se rozhodli Vám umožnit zasílání informací, mohou tento souhlas zrušit. Při práci s reklamaním e-mailem je třeba vždy zvážit, zda zasíláte informace, které adresát přijme rád, nebo riskujete že jeho náklonnost ztratíte.

Školení Qreklamka.cz